Merkidentiteit CIS

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden. In de CIS databank worden alle door verzekeringsnemers geclaimde schade(s) en incidenten opgeslagen.

Wij revitaliseerden de merkidentiteit en brachten dit o.a. tot uiting in de website, huisstijl, promotiemateriaal en animatiefilm.